ZESPÓŁ

Jakość szkolenia zależy od jakości trenera.
team-schaukel

Nasi profesjonalni i kompetentni trenerzy dysponują 20-letnim doświadczeniem. Odbywające się dwa razy do roku kursy dokształcające gwarantują ich stały, profesjonalny rozwój. Korzystacie na tym Państwo – bez względu na to, czy wybierzecie Państwo szkolenie wewnętrzne czy otwarte.

Nasi trenerzy łączą uniwersyteckie wykształcenie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie sprzedaży i/lub zarządzania. Znają zawodową codzienność z osobistej praktyki i prowadzą szkolenia z myślą o praktycznych zastosowaniach. Naszym wspólnym celem jest tworzenie indywidualnych rozwiązań.

Nasi trenerzy rozwijają kompetencje Państwa pracowników na wszystkich poziomach, harmonijnie łącząc ustalone strategie z celami przedsiębiorstwa.

Globalnie, regionalnie i lokalnie – wyczucie kulturowej i regionalnej specyfiki.

Fakt, że trenerzy pochodzą z różnych krajów, stanowi o naszej wyraźnej przewadze. Dzięki temu, prowadząc działalność międzynarodową, możecie Państwo korzystać za granicą z wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. PRO!Management oferuje szkolenia i rozwiązania w wielu językach. Trenerzy posługujący się językiem danego kraju, przekazują i opracowują wyznaczone cele w możliwie najlepszy sposób adekwatnie do regionalnej specyfiki.

Przegląd korzyści

  • Profesjonalni trenerzy nastawieni na praktyczne rozwiązania
  • Stałe dokształcanie się i wymiana doświadczeń między trenerami
  • Rodzimi użytkownicy języka w placówkach zagranicznych
  • Sposób działania nastawiony na znalezienie rozwiązań
  • Aktualne i sprawdzone w praktyce treści szkoleń

Jak możemy Państwu pomóc?

Proszę po prostu kliknąć przycisk i wypełnić formularz.