KONCEPCJA SZKOLENIOWA

praktycznie - skutecznie – trwale

Kompetencje w zakresie sprzedaży i zarządzania stanowią w ciągle zmieniającym się otoczeniu zawodowym bezwzględną i absolutną konieczność. Właśnie dlatego rozwijanie tych kompetencji wśród pracowników i kadry kierowniczej jest decydujące dla sukcesu przedsiębiorstwa.

W PRO!Management stworzyliśmy strategie szkoleniowe, które się opłacają: Nasza koncepcja kompetencyjna ośmiu kroków dla sprzedawców i kadry zarządzającej

Unsere Nachhaltigkeits-Instrumente

Krok 1: Zdefiniowanie celu
Wspólnie z Państwem (kierownictwem przedsiębiorstwa i działem HR) określamy cele, które są istotne dla Państwa firmy. W ten sposób przygotowujemy Państwa na aktualne i przyszłe wyzwania, związane zarówno z działalnością konkurencji, jak i procesami wewnątrz przedsiębiorstwa..

Krok 2: Analiza
W oparciu o informacje pozyskane w ramach przemyślanego wywiadu analizujemy stan obecny pracowników i na tej podstawie opracowujemy cele, które powinny być zrealizowane. Odbieramy pracowników z miejsca, w którym są, i prowadzimy ich do miejsca, w którym być powinni.

Krok 3: Koncepcja szkolenia
Na podstawie uzyskanych wyników opracowujemy indywidualne, praktyczne szkolenia, podczas których Państwa pracownicy otrzymają konieczne „narzędzie“, umożliwiające im sprostanie wyzwaniom związanym ze sprzedażą i zarządzaniem. Analiza stanu faktycznego umożliwia nam przy tym dokładne i indywidualne dostosowanie szkoleń do środowiska zawodowego oraz celów Państwa pracowników i Państwa przedsiębiorstwa.

Krok 4: Szkolenie praktyczne
Osobiste i indywidualne wyniki uzyskane podczas każdego dnia szkolenia zmuszają pracowników do skutecznego stosowania „narzędzi“ i rozwiązań w następującym wówczas etapie praktycznym. Od drugiego dnia szkolenia wymiana „najlepszych praktyk“, obejmujących nowe doświadczenia i sukcesy gwarantuje dalszy rozwój uczestników szkolenia.

Krok 5: Feedback
W ostatnim dniu szkolenia jego uczestnicy wykorzystują nowo zdobytą wiedzę w praktycznych zastosowaniach pod okiem jednego z trenerów Pro!Management. Państwa pracownicy otrzymują bezpośredni feedback dotyczący poprawionych elementów i pozyskanych właśnie atutów. Dzięki udanemu udziałowi w ostatnim dniu szkolenia Państwa pracownik uzyskuje certyfikat, potwierdzający jego umiejętności w zakresie sprzedaży i zarządzania.

Krok 6: Utrwalenie
Z myślą o utrwaleniu zdobytych umiejętności wspólnie z uczestnikami dokonywane są indywidualne pisemne uzgodnienia, zapewniające określenie wymiernych celów i ich realizację w perspektywie długoterminowej.

Krok 7: Pomiar kompetencji
W ciągu około sześciu miesięcy od ostatniego dnia szkolenia wspólnie z uczestnikami przeprowadzamy pomiar ich kompetencji z myślą o utrwaleniu zdobytych umiejętności.

Krok 8: Powtórki
W oparciu o analizę pracowników powtarzamy i trenujemy z identyczną grupą wszystkie narzędzia omawiane w trakcie poprzednich dni szkolenia. Pozwala to pogłębiać i rozwijać zdobyte kompetencje z myślą o ich utrwaleniu.

Korzystając z naszej koncepcji kompetencyjnej w ośmiu krokach, kierownictwo przedsiębiorstwa lub osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników mogą zweryfikować trwałość efektów naszej metody. Pracujmy wspólnie nad rozwojem kompetencji!